101984068_4250061151700762_3290194624984643808_o.jpg

     วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางณัชชา สิทธิไพศาล รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการสภา นางราตรี ธงศรี รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายการสาธารณสุข นายภัทรพงศ์ เถายศ รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจประเมินสถานที่ออกกำลังกาย 5 แห่ง ได้แก่
1. Exclusive Fitness
2. The Gym ฟิตเนสเซ็นเตอร์
3. Fresh Fitness
4. Godung Gym ฟิตเนส
5. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลำปางอารีนา

ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง.

101945615_4250062161700661_3352892361518429142_o.jpg  101945055_4250059928367551_7271902689056658813_o.jpg  102723656_4250060881700789_4499577258930931023_o.jpg

103129288_4250060528367491_7766513560224980079_o.jpg  103146767_4250061848367359_6639128190701410892_o.jpg  103351343_4250060575034153_544656716057837538_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao