99112086_4165082683531943_3082558170766245888_n.jpg

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปางพร้อมข้าราชการและพนักงานจ้างสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นครลำปาง และสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และสันทนาการ

โดย อบจ.ลำปางได้รับมอบหมายให้ประเมิน
สวนสาธารณะ 4 แห่ง ประกอบด้วย
1.สวนสาธารณะหนองกระทิง
2.สวนสาธารณะเขลางค์นคร
3.สวนสาธารณะเทศบาล7
4.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นครลำปาง

ทั้งนี้ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ตรวจประเมินสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นครลำปาง และสวนสาธารณะหนองกระทิง และมอบหมายให้ น.ส.พรรณี การะกัน พร้อมคณะทำการประเมินสวนสาธารณะเทศบาล 7 และสวนสาธารณะเขลางค์นคร

และจะได้นำผลการประเมินทั้ง 4 แห่ง สรุปและส่งต่อสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำปางภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ต่อไป

98343403_4165085083531703_8371517062408830976_n.jpg  97997170_4165084080198470_2853133627837906944_n.jpg  97994973_4165084646865080_4429643842471329792_n.jpg

98003691_4165087696864775_2540866608948051968_n.jpg  97999632_4165085896864955_4280975310456881152_n.jpg  99048913_4165083070198571_8481493655687790592_n.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao