96513659_4129544087085803_528075085265764352_o.jpg

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปางและคณะร่วมกับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางร่วมตรวจสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลําปาง ,สนามไดร์ฟลำปางไดวิ่งเร้นท์ , สนามยิงปืน ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสวนสาธารณะเทศบาล 7
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง (ศปก.จ.ลำปาง)โดยชี้แจงและเสนอแนะให้ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการปฎิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

96579223_4129549020418643_2167482295630430208_o.jpg  96670473_4129551337085078_4970537274811875328_o.jpg  96671150_4129562317083980_5773564484056514560_o.jpg

96681858_4129550973751781_1195575035276820480_o.jpg  97060078_4129546070418938_3116863199840829440_o.jpg  98166114_4129564897083722_1893159929821265920_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao