92789083_657285955067012_492512932148543488_n.jpg

อบจ.ลำปาง รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตัวของประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองและคนในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ไม่ไห้ติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรค COVID-19 โดยให้อยู่บ้าน งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19.

92728557_883211608865379_9127542949884723200_n.jpg  92994696_531453371139569_2106240868057874432_n.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao