95870257_4107859612587584_8876715910610550784_o.jpg

#สวนสาธารณะหนองกระทิง เปิดให้บริการแล้ว!! เริ่ม 7 พ.ค. นี้ เฉพาะช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น.

#ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตนดังนี้

1. รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าใกล้กับลานจอดรถ
2. สวมหน้ากากอนามัย
3. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
4. ลดการสัมผัสในจุดสัมผัสร่วมของอุปกรณ์ต่างๆ
5. ควรทำความสะอาดมือบ่อยๆ
6. ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
7. ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในพื้นที่ฯ
8. ปฏิบัติิตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ตามมาตรการสาธารณสุข

#เพื่อสุขภาพที่ดี ออกกำลังกายได้อย่างมีความสุข และลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

95586090_4107848099255402_8321039209427107840_o.jpg  96510911_4107849952588550_7587558142158831616_o.jpg  96269437_4107846482588897_3449403585354268672_o.jpg

96515351_4107858652587680_8982710631119454208_o.jpg  96405857_4107857452587800_4629621947884371968_o.jpg  96596134_4107857652587780_5763381713598152704_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao