IMG_1968.JPG

     วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 จุด โดยวิธีคัดเลือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

IMG_1929.JPG  IMG_1935.JPG  IMG_1955.JPG

IMG_1963.JPG  IMG_1964.JPG  IMG_1950.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao