90356840_3929626867077527_7697095274384064512_o.jpg

     ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ....เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อบจ.ลำปางจึงขอปิดสวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นการชั่วคราว โดยในเบื้องต้นประกาศปิดสวนสาธารณะฯ ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม- 12 เมษายน 2563

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao