90397366_3928569243849956_422040357136498688_o.jpg

     วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 อบจ.ลำปางตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างรวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น

ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน.

90675529_3928572353849645_566986466765307904_o.jpg  90084630_3928570240516523_1409847771103494144_o.jpg  90083610_3928569780516569_8719852443556380672_o.jpg

90153351_3928571250516422_5103281674410524672_o.jpg  90784616_3928571730516374_6395664508035006464_o.jpg  90547262_3928570790516468_8027351720843542528_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao