DSC_6865.JPG

     วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน โดยนางณัชชา สิทธิไพศาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา กล่าวรายงาน นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต7 อำเภอเมืองลำปาง และนายสะอาด เป็นกล
นายก อบต.บ้านแลง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแลง
รับฟังการบรรยายความรู้เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยนางสาวแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (ทสจ.ลำปาง) และรับมอบถังพลาสติกขนาดบรรจุ 8 ลิตร (เจาะก้นถัง) เพื่อใช้เป็นวัสดุสาธิตแก่หมู่บ้าน ชุมชน ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน.

DSC_6849.JPG  DSC_6842.JPG  DSC_6841.JPG

DSC_6863.JPG  DSC_6872.JPG  DSC_6831.JPG

ภาพ/ข่าว : ศุภมาส ธรรมสิทธิ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao