85178635_3765932770113605_1987121646615396352_o.jpg

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. อบจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดย นายเรวัติ อุตสาหะ และ น.ส.จิตตรา ตระกูลเขียว รองนายก อบต.บ้านหม้อ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนให้ลดน้อยลง

ในการนี้ นายปฐมพงศ์ มะลิ วิศวกรโยธา อบจ.ลำปาง เป็นวิทยากรพร้อมนำชมสถานที่ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง.

85210710_3765936103446605_7734453857702379520_o.jpg  86183749_3765933826780166_8557028334989475840_o.jpg  86193005_3765933840113498_8195132878800027648_o.jpg

86350043_3765937296779819_1874204516862132224_o.jpg  86355800_3765932310113651_4630505487081668608_o.jpg  86263010_3765933656780183_8470406403771596800_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao