IMG_0119.JPG

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ครั้งที่1/2563 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

IMG_0140.JPG  IMG_0142.JPG  IMG_0104.JPG

IMG_0135.JPG  IMG_0132.JPG  IMG_0130.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao