84047347_3736926429680906_4959376518825377792_o.jpg

#วันแรกของการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.ลำปาง มีผู้สมัคร 1 ราย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 5 คน เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักปลัดฯ (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยวันแรกของการรับสมัคร คือในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีผู้สมัครจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสมโภชน์ หอมจันทร์ อายุ 62 ปี ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

84485452_3736926443014238_443178966396698624_o.jpg

ภาพ : สำนักปลัดฯ

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao