82056671_3646002448773305_6334075261125918720_o.jpg

     วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง.

82099294_3646001485440068_4569653703237173248_o.jpg  81627123_3646002322106651_7192584737641201664_o.jpg  81973073_3646001958773354_52117083084816384_o.jpg

82584348_3646001935440023_133195714762113024_o.jpg  81733465_3646002138773336_5420514903855202304_o.jpg  82116152_3646002642106619_5106518314520150016_o_1.jpg

ข่าว/ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao