81951948_3642196622487221_481434708253605888_o.jpg

    วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา อบจ.ลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ดร.ภูเทพ ดอนท้วม รองผู้จัดการด้านวิชาการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังข้อชี้แจงถึงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง มีโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน โดยนำร่องโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจัดเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน อำนวยความสะดวกในด้านเกษตรกรรม ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และลดปัญหามลพิษอีกด้วย.

81389814_3642194665820750_3865797817138151424_o.jpg  81382667_3642196545820562_5379744995517399040_o.jpg  82919130_3642197102487173_3673742101025128448_o.jpg

81924788_3642196785820538_8342333051690287104_o.jpg  81520836_3642193525820864_3501278698571563008_o.jpg  81554569_3642195609153989_4796917014327197696_o.jpg

ข่าว/ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao