82138299_3641124342594449_6561908230908280832_o.jpg

     วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ มอบหมายให้นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-2 ส่งมอบวัสดุเหลือใช้สำหรับสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 11 รายการ แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง ร่วมรับมอบ ณ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สืบเนื่องจาก อบจ.ลำปางได้ประสาน กฟผ.เพื่อขอความอนุเคราะห์วัสดุเหลือไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สวนสาธารณะหนองกระทิง) ที่ออกแบบเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของสมองและร่างกาย รวมทั้งพัฒนาการทางสังคมที่มาพร้อมปัญญาและอารมณ์ ช่วยสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความฉลาด สติปัญญา สร้างอารมณ์สุขอย่างฉลาด มีไหวพริบในการปรับตัวแก้ปัญหาฯลฯ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กฟผ.มอบเหลือใช้จำนวน 11 รายการ อาทิ ยางเก่า เสาไม้เก่า กระเบื้องลอนคู่เก่า เป็นต้น

นางสุพรรณี กล่าวว่า ในส่วนของยางจะนำไปพิจารณาว่าจะเหมาะสมที่จะวางในตำแหน่งใด ซึ่งจะนำวัสดุทั้งหมดไปเก็บและทะยอยนำออกมาใช้ เนื่องจากฐานการเรียนรู้ที่สร้างมีจำนวน 12 ฐาน ไม่สามารณที่จะสร้างเสร็จได้ทันภายในปีนี้ แต่ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ จะนำยางเก่าขนาดใหญ่ที่ได้รับจำนวน 1 เส้น ไปจัดวางโดยมีกองทรายปูพื้นที่บริเวณโดยรอบ เชื่อว่าเด็กจะตื่นเต้น เนื่องจากเป็นยางขนาดใหญ่ ถือว่ากฟผ.มีส่วนช่วยทำให้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำเร็จ ขอขอบคุณกฟผ. ขอบคุณคุณอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ที่ช่วยสร้างความสุขและพัฒนาการที่ดีของเด็ก ๆ.

82083022_3641124415927775_7055205724732784640_o.jpg  81886395_3641127942594089_6456533742331625472_o.jpg  81813332_3641128422594041_2019179544505745408_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao