77398022_3508725145834370_5399448037728714752_o.jpg

     วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง เพื่อปรับกรอบอัตรากำลังใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ยกเลิก กำหนดอัตรากำลังและปริมาณงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น.

78767962_3508724712501080_2190160246939320320_o.jpg  78086381_3508724719167746_1617614503355088896_o.jpg  78641710_3508725069167711_7910487116713295872_o.jpg

77386705_3508725035834381_748010585148358656_o.jpg  78641710_3508725069167711_7910487116713295872_o.jpg  78652069_3508724859167732_5630282442326671360_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao