78230159_3496967903676761_8727368361446473728_n.jpg

     ตามที่อบจ.ลำปาง ได้ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการออกให้บริการ พร้อมพบปะพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างอบจ.ลำปางได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีชาวบ้านร้องเรียนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ม.11 บ้านโฮ่ง-ทะล้า ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เชื่อมบ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เนื่องจากผิวถนนจราจรเกิดชำรุดผิวถนนหลุดร่อนเป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยในเบื้องต้นแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนธันวาคม 2562

ล่าสุด เพื่อการสัญจรที่สะดวกของประชาชน อบจ.ลำปางจึงได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 1-0036 บ้านหม้อ - บ้านสันทราย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

77394937_3496967630343455_3808623573271052288_n.jpg  78464034_3496967600343458_7568300054264414208_n.jpg  78592148_3496967957010089_4693226071326195712_n.jpg

78771405_3496967460343472_1737194364335030272_n.jpg  78838333_3496967883676763_3860654915923738624_n.jpg  79169788_3496967503676801_5774392519391444992_n.jpg

ภาพ : กองช่าง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao