78347986_3493815300658688_776346412840386560_o.jpg

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมการจัดงาน ตลอดจนการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าภาพที่ดีและเตรียมรับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับกิจกรรมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ภายใต้แนวคิด "เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจไทย" ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง มิวเซียมลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน มาร่วมปาฐกถาในงานสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานและเลขาธิการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศ สื่อมวลชนส่วนกลางและภูมิภาค ประมาณ 3,000 คน

นอกจากการสัมมนาที่จะยกระดับเมืองรอง สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ระดับประเทศแล้วนั้น ภายในงานยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนท้องถิ่น ช๊อป ชิว ชม ของดีภูมิปัญญาเมืองลำปาง เพื่อกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นระหว่าง ช่วงการจัดงาน ดังนี้

#วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ บริเวณถนนบุญวาทย์ พบกับกาดหมั้ว คัวเมือง เชิญ ช๊อป ชิว ชม สินค้าและอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศล้านนา

#วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบกับบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าพรี่เมี่ยม และสินค้า OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดลำปาง ที่เตรียมมาให้เลือกช๊อปมากกว่า 50 ร้านค้า

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao