IMG_5667.JPG

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร "เพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลัก ๓Rs หรือ ๓ช" ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 23 ธ.ค. 2562 ณ สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตลำปาง
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

IMG_5642.JPG  IMG_5648.JPG  IMG_5654.JPG

IMG_5662.JPG  IMG_5673.JPG  IMG_5657.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao