25112019กาชาด_๑๙๑๑๒๖_0051.jpg

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง มอบตู้เย็น พัดลม ทีวี เพื่อใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาด และรางวัลมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

โดยนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รอง ผวจ.ลำปาง นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบสิ่งของ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง.

25112019กาชาด_๑๙๑๑๒๖_0020.jpg  25112019กาชาด_๑๙๑๑๒๖_0054.jpg  25112019กาชาด_๑๙๑๑๒๖_0033.jpg

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao