อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2562 น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายไกรเชษฐ์ ทองบุตร นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินการปฏิรูปศาลไทย โดยปรับปรุงให้ศาลมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี พระกรณียกิจในการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล ทำให้ทรงได้รับยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.2463 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นับแต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "บิดาแห่งกฎหมายไทย" ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการกฎหมายไทย.

    

ข่าว/ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao