วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธาและนายบุรินทร์ เมืองมูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำคณะแกนนำชุมชนตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 22 คน มาศึกษาดูงาน โดยมีนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และได้เยี่ยมชมศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
เพื่อศึกษาระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ การลดขยะ คัดแยกขยะ และการนำขยะไปรีไซเคิล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

    

    

ข่าว/ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao