วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน และนายเดชทวี ศรีวิชัย สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เถิน ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ

ซึ่งการอบรมฯ ดังกล่าว มีนักเรียนระดับชั้น ม.4 จากโรงเรียนเถินวิทยา และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จากวิทยาลัยการอาชีพเถิน เข้าร่วมอบรมฯ รวมจำนวน 250 คน รับฟังการบรรยายความรู้เรื่อง สถานการณ์เรื่องเพศของวัยรุ่นลำปาง เปิดประเด็น "ทำไมต้องคุยเรื่องเพศ...เรื่องเพศ อู้กันได้" และร่วมกิจกรรม "สาธิตแลกน้ำ" "โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" และชมหนังสั้น "ฮอร์โมน" โดยวิทยากร นายยงยุทธ วงค์วิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ ประธานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รู้วิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.

    

    

ข่าว/ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao