วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้ น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน โดยนายเจษฎา มีทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ อ.แจ้ห่ม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางจินดา โพธิ์ทอง ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอแจ้ห่ม

ในช่วงเช้ารับฟังการบรรยายเรื่องสถานการณ์ผู้สุงอายุ เทคโนโลยีและความรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สุงอายุ การสร้างความสุขด้วยตัวเอง และการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ โดยวิทยากร นายวันชัย สุขคร และช่วงบ่าย รับฟังการให้ความรู้เรื่องการเตรียมการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งอำนวยความสะดวก และการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลอำเภอแจ้ห่ม และตอนท้ายได้รับเกียรติจากนายอำเภอแจ้ห่ม ร่วมทักทายและพูดคุยกับผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการอย่างเป็นกันเอง

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่วนราชการและภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ฝ่ายนิติการ. สำนักปลัดได้ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และโรงพยาบาลแจ้ห่มมาให้บริการตรวจวัดความดัน บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนอำเภอแจ้ห่มและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้อีกด้วย.

    

      

     

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao