วันนี้ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปางจัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานและมอบหมายให้

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีการบรรยายเรื่องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยวิทยากรนายมานิตย์ วรฉัตร จากนั้นฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์แคร์และมีกิจกรรมกลุ่มหัวข้อการติดตาม ช่วยเหลือ

ภายหลังพ้นการคุมประพฤติ โดยวิทยากรนางชลิตสา เปี่ยมสุขศรีชัย จากสนง.คุมประพฤติ และตอนท้ายบรรยายหัวข้อจุดเทียนแห่งปัญญาพระคุณพ่อแม่ บรรยายโดยท่านพระมหานพดล สุวณณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตย์.

    

    

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao