อบจ.ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

" Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี2 "

ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ภายในงานมี

- การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา มัธยมตอนต้นและตอนปลาย) 
- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.
- ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


ขอเชิญชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ