วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง โดยมีข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน

โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การดำรงอยู่ของชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรย์ไทย.

    

     

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล  

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao