อบจ.ลำปางเสริมศักยภาพจัดการศึกษาภาษาไทย นำวิทยากรเชี่ยวชาญ"ใช้กระบวนการ Active Learning" จัดทำสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชน

     วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภาษาไทย "โดยใช้กระบวนการ Active Learning" ของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบฯ 2562โดยมีประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน ณ สโมสรอบจ.ลำปาง

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภาษาไทย ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการร่วมพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้กระบวนการ Active Learning และจัดทำสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน

โดยวิทยากรฝึกอบรมได้แก่ นางเพลิน สุขรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่กวัก และนางเพ็ญศรี อินต๊ะเสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอ้อน

    

    

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao