วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.ลำปางและนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง/คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมเพื่อทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

    

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao