ประชุมหารือ....

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศฺ ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง/คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดลำปาง ร่วมหารือเพื่อทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ในเวลา 14.00 น.

      

    

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao