วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เหล่าจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”และพสนิกรชาวลำปางที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งมีการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปางที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

    

     

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao