วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการ อบจ.ลำปางที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เซตระบบการรับเสื้อ/ BIB เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีนักศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางช่วยในการแพคBIB/ชิพ ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแจก BIB และเสื้อนักวิ่งในวันพรุ่งนี้ ( 1 มิ.ย.2562 ) ต่อไป

    

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao