วันนี้ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

    

     

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao