วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปางเป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ "อบจ.ลำปาง -เกาะคา มินิมาราธอนประจำปี 2562" ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญ เนื่องจากเป็นการประชุดนัดสุดท้ายก่อนที่คณะทำงานแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานเพื่อความเหมาะสมและซักซ้อมวันเวลาในการเข้าปฏิบัติงานแต่ละจุด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยคณะทำงานจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562

สำหรับการแข่งขัน "อบจ.ลำปาง -เกาะคา มินิมาราธอนประจำปี 2562" จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดงานโดย อบจ.ลำปาง ร่วมกับอำเภอเกาะคา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 1,135 คน แบ่งเป็นรุ่น Funrun 607 คน รุ่น Mini 528 คน

    

    

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ 

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao