เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะฯ ได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนสาธารณะหนองกระทิงและโรงเรียนวอแก้ว ซึ่งผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

    

    

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao