วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายจรัญ รูปสะอาด สมาชิกสภา ฯ อ.แจ้ห่ม เขต 2 และ จะมีพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

    

    

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao