วันนี้ 7 พ.ค.2562 เวลา 11.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ปล. ประชาชนทั่วไปท่านใด มีกิจธุระบริเวณใกล้อบจ.ลำปาง สามารถเข้ามาร่วมลงนามที่อบจ.ลำปางได้เลยค่ะ

    

    

ข่าว / ภาพ : ศรสวรรค์  ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao