11036204.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 124

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 124 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้นำ ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดลำปาง รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปางเขต 1 เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ บทบาทของผู้นำลูกเสือชาวบ้าน วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน ให้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอความรู้แก่ลูกเสือชาวบ้านใหม่รุ่นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    บดินทรเทพยวรางกูร

ทั้งนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางณัชชา สิทธิไพศาล นักบริหารงานทั่วไประดับต้น รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุม พร้อมรับมอบโล่ที่ระลึก ในโอกาสที่ อบจ.ลำปาง สนับสนุนงบประมาณจัดการประชุมดังกล่าว

สำหรับการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 125 จังหวัดตากจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป.

            11036202.jpg    11036203.jpg    11036205.jpg    

                 11036207.jpg   11036201.jpg    11036206.jpg

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao