ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างperson192034

pdf ดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียด