ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

pdf lnd thumb