271651193_7176121092428072_1000905621081833614_n.jpg
 
     อบจ.ลำปาง โดย นางอุษณีย์ มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และสถานประกอบการโรงแรม ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
👉เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน
👉เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ลงพื้นที่อำเภองาว
     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง แก่ผู้ประกอบการฯ และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
#ท้องถิ่นจะพัฒนา ชาวประชาร่วมเสียภาษี
 
271755267_7176121082428073_7413136492037545552_n.jpg  271741231_7176121109094737_2451296660282307495_n.jpg  271713540_7176121079094740_7039551588104083709_n.jpg
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel