251125641059.jpg
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
>>
 เชิญคลิก!

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel