DSC_1069.JPG
 
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
     โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม (Situation Analysis) ของ อบจ.ลำปาง วิทยากรโดย อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารยุทธศาสตร์เชิงอนาคต (กกร.ลำปาง) ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.
 
DSC_0984.JPG  DSC_1038.JPG  DSC_0793.JPG
DSC_0795.JPG  DSC_0834.JPG  DSC_0836.JPG
DSC_0849.JPG  DSC_0946.JPG  DSC_1086.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel