244344671_6611117332261787_1218564690955687033_n.jpg
     
     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนมุสลิมที่มัสยิดอัลฟาลาฮุ ตั้งอยู่ถนนทิพย์วรรณ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายอับดุลญาลีล ค่านเคน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง อิหม่ามประจำมัสยิดอัลฟาลาห์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ
     โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูล สภาพปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง เพราะถือว่าชาวไทยพุทธ มุสลิม และศาสนาอื่น ๆ ต่างเป็นพี่น้องร่วมประเทศเดียวกัน จึงอยากส่งเสริมให้ทุกศาสนารักและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
     นายอับดุลญาลีล ค่านเคน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง อิหม่ามประจำมัสยิดอัลฟาลาห์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนายกตวงรัตน์ซึ่งเป็นนายก อบจ.ลำปางคนแรก ที่มาเยือนมัสยิดและได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวมุสลิมลำปาง
 
244430390_6611117132261807_4909522499210490472_n.jpg  244477419_6611117228928464_3021936563538332856_n.jpg  244414896_6611116808928506_8562673176511828636_n.jpg 
244374561_6611117795595074_4266475407544430180_n.jpg  244430578_6611117732261747_6648849254262593720_n.jpg  244375770_6611117965595057_6871631272115286903_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง