244265769_6606737609366426_8076543837529833762_n.jpg
 
 นายกตวงรัตน์รับฟังข้อมูลท่องเที่ยวเขตเมืองเก่า เตรียมบูรณาการร่วมพัฒนา
หวังสร้างเศรษฐกิจและรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
     วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ ณ วัดประตูป่อง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวในเขตชุมชนท่ามะโอ ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย และชุมชนช่างแต้ม เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจและรายได้สู่ชุมชน
     นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า ในวันนี้ อบจ.ลำปางมารับฟังข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีจำนวนมากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีความคิดเห็นตรงกันว่ายังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร แม้ว่า อบจ.ลำปางไม่มีพื้นที่ดำเนินการ แต่ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่สามารถช่วยประสานงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยจะรับเป็นตัวกลางประสานบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครลำปางและกรมศิลปากร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
     ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เรียนรู้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
     อบจ.ลำปาง #เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเพราะถือเป็นตัวหลักในการสร้างเศรษฐกิจ #สร้างรายได้ให้กับชุมชน #และเป็นนโยบายที่สำคัญของอบจ.ลำปาง #ด้านการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน #สนับสนุนการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าชั้นในและวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ
     หลังรับฟังข้อมูลจากพื้นที่แล้ว นายกตวงรัตน์พร้อมคณะได้นั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เริ่มจากวัดประตูป่องไปตามเส้นทางถนนป่าไม้เขต ผ่านกำแพงเมืองสู่วัดประตูต้นผึ้ง วัดนางเหลียว และวัดผาบ่อง (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพรกร้าง ซากโบราณสถานเหลือแต่ก้อนเสาศิลาแลง 6-7 แท่ง กับเศียรหน้ากาลหรือกุมภัณฑ์ศิลาแลงโกลนปูนปั้น 1 เศียรตั้งอยู่).
 
244282650_6606979262675594_4602344001866425632_n.jpg  244186943_6606979276008926_2292203395230477903_n.jpg  244184613_6606739846032869_9072420737194438745_n.jpg
244223018_6606740396032814_5303059215391590357_n.jpg  244269699_6606737982699722_2414928420423845914_n.jpg  244386587_6606740292699491_7093654993987665310_n.jpg
244158105_6606740246032829_7185237637849942396_n.jpg  244398134_6606737479366439_8609257118631852143_n.jpg  244406463_6606739759366211_287460748423013866_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง