244003017_6600940693279451_2341192151104446511_n.jpg
 
นายกอบจ.ลำปาง ประชุมออนไลน์ร่วมกับอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหารือแนวทางเตรียมพร้อมเข้าสู่ "อุทยานธรณีลำปาง"
     วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และข้าราชการ ประชุมการขับเคลื่อนอุทยานธรณีลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมออนไลน์ร่วมกับ ดร.ทศพร นุชอนงค์ อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี โดยมีนายสุธี จงอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ลำปาง) ดร.เกษสุดา ดอนเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 3
     โดยอบจ.ลำปาง มีนโยบายด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีเพื่อพัฒนาเข้าสู่การเป็น “อุทยานธรณีลำปาง” หรือ “Lampang Geopark” จึงได้ประชุมเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุทยานธรณีลำปาง
     ทั้งนี้ จังหวัดลําปางมีธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงประวัติ/มรดกทางธรณีที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งธรณีวิทยาอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น เหมืองแม่เมาะ หล่มภูเขียว ถ้ำผาไท ซากฟอสซิลอื่น ๆ มนุษย์เกาะคาแมน ฯลฯ
     หากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับนโยบายของ อบจ.ลำปาง เกิดประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชน เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามจะได้มีการประชุมหารือ เพื่อกำหนดขอบเขต/วางกรอบการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุสู่เป้าหมายต่อไป.
 
244150492_6600956556611198_624680684481597797_n.jpg  244108019_6600957059944481_966521453012632263_n.jpg  244395031_6600957723277748_5897483917439125557_n.jpg
244213465_6600957376611116_4605278471814154843_n.jpg  244150937_6600957896611064_5368651875668414440_n.jpg  244230247_6600955383277982_7762236765905775043_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง