243721108_6592935887413265_3524355394004629694_n.jpg

     วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2564​ นางสาว​ตวง​รัตน์​ โล่ห์​สุนทร​นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จัง​ห​ว​ั​ด​ล​ำ​ปาง​ ประสาน/มอบหมายให้นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรม​ศิลป์​ สมาชิกสภา​องค์​การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​ อำเภอ​เมือง​ล​ำ​ปาง​ เขต​ 5​ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มและหน้่ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน​โรค​โควิด-19 ณ​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ​ตำบลบ้านกาด และ​โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบลบ้านแม่กึย​ ตำบล​ปงแสน​ทอง​ อำเภอ​เมือง​ล​ำ​ปาง.

243856310_6592937074079813_3002004558202832095_n.jpg  243659837_6592934777413376_7893244526743486107_n.jpg

243648296_6592939147412939_5283469144486966358_n.jpg  243701418_6592939447412909_4939281011601995915_n.jpg  243877581_6592939694079551_8295835880619209033_n.jpg

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง