นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมหารือแนวทางการจัดทำสารานุกรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 
 
DSC_2057.JPG
 
      วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำโดย ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง นายธวัชชัย ทำทอง ประธานสาขาวิชาท่องเที่ยวและธุรกิจบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎลำปาง และดร.อนุกูล ศิริพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทำสารานุกรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โดยมีนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง ร่วมหารือฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อบจ.ลำปาง
      สำหรับแนวทางการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หลักฐานทางโบราณคดีของจังหวัดลำปาง จะจัดทำเป็นชุดความรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของจังหวัดลำปาง และการสืบสานงานพุทธศิลป์อันนำไปสู่การสืบค้นประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ หัตถกรรมท้องถิ่น ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต สะท้อนสภาพเศรษฐกิจ สังคมในอดีตของจังหวัดลำปาง เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ในด้านวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดลำปางต่อไป.
 
 
   DSC_2063.JPG   DSC_2039.JPG    DSC_2060.JPG
 
                                 DSC_2054.JPG    DSC_2085.JPG
 
 
 
ภาพ/ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง