นายก อบจ.ลำปาง หารือการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 
 
242132817_6511062998933888_4114625017845791448_n.jpg
 
 
       วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง นางสาว​ตวง​รัตน์​ โล่ห์​สุนทร​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จัง​ห​ว​ั​ด​ลำปาง​ พร้อมด้วยนายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมืองลำปาง เขต 1 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ต้อนรับเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีนายแพทย์นพดล สี่สุวรรณ โรงพยาบาลลำปาง นางพรรณี วงศ์ชมภู หัวหน้าศูนย์ 1669 โรงพยาบาลลำปาง นางอารีย์วรรณ สุวรรณเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและคณะ ร่วมหารือ
        ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และก่อให้เกิดประโยชน์ในงานการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน โดยนายก "ตวงรัตน์"  ได้สอบถามข้อมูลด้วยความสนใจ เนื่องจากมีนโยบายด้านการสาธารณสุข ในการที่จะจัดตั้งระบบเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (1669) เพื่อให้บริการประชาชนในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที.
 
                242173101_6511047425602112_519213672238408887_n.jpg      242169883_6511049835601871_8640923876045778502_n.jpg      242115501_6511001412273380_1099895158935493687_n.jpg
 
               242044336_6511001598940028_5982357946748634713_n.jpg      242055102_6511001672273354_1939722575485547354_n.jpg     242195392_6511000508940137_2768130263280404661_n.jpg
 
                                                 242237154_6511024982271023_5631504668783956792_n.jpg     242177135_6511008912272630_3317208776864906334_n.jpg           
 
 
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง