นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อ.เถิน จ.ลำปาง
     โดยในปีงบประมาณ 2562 อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินโครงการสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ
     #เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ #และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ #ล่าสุดนายกอบจ.#ลำปางได้มอบหมายให้กองช่างนำเครื่องจักรเข้าปฏิบัติภารกิจทำเสริมคันดินให้สูงขึ้น #และเปิดลำห้วยให้กว้างขึ้น #เพื่อรองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น #พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสำหรับเป็นรมณียสถานในการบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตภาวนาของพุทธศาสนิกชนต่อไป.
241547552_6465264136847108_2768135876623434959_n.jpg  241567298_6465264483513740_4977684427433158854_n.jpg  241547577_6465265096847012_3162133376831674065_n.jpg
241574737_6465265016847020_8579926190151885291_n.jpg  241721164_6465264623513726_179948427416356813_n.jpg  241733417_6465266213513567_8629105410563230717_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง